sinds 1850 actief op de woningmarkt

Sfeer en bijzonderheden

  • Hoograven behoorde tot januari 1954 tot de gemeente Jutphaas
  • Westelijk deel van Hoograven, genaamd Oud Hoograven, bestaat uit lange straten met vooroorlogse woningbouw tot 1938. Kernmerkend de donkerrode baksteen en houten vloeren
  • Zuidelijk deel, Nieuw Hoograven voornamelijk naoorlogse woningen (vanaf 1954 tot ca 1967). Kenmerkend de gele baksteen, betonnen vloeren en de afwisseling tussen twee- tot drielaags rijtjeshuizen en drie- tot vierlaags flatgebouwen, te midden van veel groen
  • Nieuw Hoograven heeft de status gehad van urgentiewijk of lokale probleemwijk. Echter dit is veranderd door sloop van oude en verpauperde woningen, winkels en moderne vervangende nieuwbouw. Voorbeeld Hart van Hoograven waarin woningen en winkels zijn gebouwd
  • Zuid Hoograven worden ook veel nieuwe woningen gerealiseerd en daar zal ook nog gebouwd worden.

VRAGEN?

Bel of mail ons, en we helpen je graag verder!

Woning bouwjaren

Leeftijdsverdeling

Huishoudens

Inkomen

SNEL CONTACT

Iemand spreken?