Disclaimer email

Dit bericht en eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger. Inzage, gebruik en verspreiding van de inhoud ervan is hem of haar voorbehouden. Indien u niet de beoogde ontvanger of diens gemachtigde bent, dan is inzage, gebruik en verspreiding derhalve niet toegestaan. In geval van onjuiste adressering wordt u verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afzender van dit bericht en zorg te dragen voor onmiddellijke verwijdering van dit bericht uit uw systemen. Dit bericht is niet beschermd tegen manipulatie door derden. Voor de door u ontvangen inhoud kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden en evenmin kunt u er rechten aan ontlenen.

Hoewel onze uitgaande e-mailberichten altijd voor verzending worden gecontroleerd door een virusscanner, kan Lauteslager Makelaars B.V. niet garanderen dat het e-mailbericht in alle gevallen vrij is van virussen.