sinds 1850 actief op de woningmarkt

Sfeer en bijzonderheden

  • De Schepenbuurt is een buurt in Utrecht-West
  • De straatnamen hebben schepen als thema. In het midden van de buurt is een klein blokje openbaar groen, dat als parkje dienst doet
  • De Schepenbuurt is een klein rechthoekig blok, aan de rand van het bedrijventerrein Cartesiusweg. De buurt wordt begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal, het terrein van de houthandel Ret, de Cartesiusweg en de spoorlijn Utrecht-Gouda
  • Aan de rand van de wijk ligt de koffiefabriek Douwe Egberts
  • De huizen in deze wijk zijn voornamelijk gebouwd in de jaren ’40 en ’50 van de vorige eeuw
  • Nieuwe ontwikkelingen: “Werkspoorkwartier”. Dit is de nieuwe naam voor het bedrijventerrein Cartesiusweg. Deze naam verwijst naar de vroegere fabrieken van het Werkspoor en waar in de vorige eeuw tot de jaren ’70 treinwagons werken geproduceerd. De gemeente ontwikkeld samen met de bedrijven een creatieve en stadsverzorgend bedrijventerrein. De Werkspoorkathedraal is één van de weinige hallen uit de Werkspoortijd die bewaard is gebleven. Dit soort industriële panden worden herontwikkeld voor creatieve partijen met ontmoetingsplekken en horeca. Daarnaast komen er voetgangers- en fietsverbindingen van het station Zuilen naar terrein. In de ontwikkelingsvisie is de keuze voor de bouw van kantoren, grootschalige leisure en woningen (tot nu toe) uitgesloten.

VRAGEN?

Bel of mail ons, en we helpen je graag verder!

Woning bouwjaren

Leeftijdsverdeling

Huishoudens

Inkomen

SNEL CONTACT

Iemand spreken?