Slider
Previous slide
Next slide

Kanaleneiland

Sfeer en bijzonderheden

  • De wijk is gebouwd in de jaren 60, als onderdeel van de grootschalige uitbreiding van de stad en gemeente Utrecht in die tijd
  • Ruim opgezette wijk, met veel groenvoorzieningen en hoogbouw. Kenmerkend zijn de portiekflats met vier woonlagen
  • Samen met de bouw van bedrijventerreinen aan de rand van de wijk (ook Woonboulevard), een groot winkelcentrum, eigen scholen, bejaardenwoningen en een kerk zou Kanaleneiland een stad op zich moeten vormen waar de bewoners hun hele leven konden blijven wonen
  • De aanvankelijke bewondering voor Kanaleneiland maakte al snel plaats voor verguizing. Door het gebrek aan ruimere laagbouwwoningen keerde de middenklasse de wijk al snel de rug toe. De gemeente investeerde niet in vernieuwing van diverse voorzieningen. Buurtwinkels kwamen leeg te staan en het openbaar groen werd slecht onderhouden. Het openbaar groen was daarnaast een gewild doelwit van stedenbouwkundigen voor de bouw van meer woningen, scholen en sportvelden
  • De ommezwaai kwam eind jaren 90. De gemeente zag in dat de wijk niet meer voldeed aan de eisen van de 21e eeuw en startte met plannen voor een grootschalige wijkverbetering
  • Vernieuwingsplannen, op de as tussen de Prins Clausbrug en het grootwinkelcentrum zijn aanzienlijke veranderingen (woningen) gepland (As van Kanaleneiland/Your Urban Space). Ook worden er veel bestaande woningen gerenoveerd.

Woning bouwjaren

Leeftijdsverdeling

Huishoudens

Inkomen