Slider
Previous slide
Next slide

Lauwerecht

Sfeer en bijzonderheden

  • Lauwerecht dateert uit de 16de en 17de eeuw. Het is de eerste bebouwing buiten het stadscentrum
  • Voorheen zelfstandige plattelandsgemeente (veel aardwerkindustrie)
  • De bebouwing is zeer divers. Boven- en benedenwoningen maar ook statige huizen uit de 19eeuw
  • De wijk ligt tussen de Vecht en de Talmalaan en heeft aan de zuidkant een verbinding met de binnenstad
  • Een aantal huizen aan de Lauwerecht grenzen met hun tuin fraai aan de Vecht
  • Aan de Gruttersdijk is nieuwbouw gerealiseerd
  • Nieuwe ontwikkelingen in de omgeving van de Talmalaan. Daar worden woningbouwcomplexen en kantoorpanden gesloopt en ruim 800 woningen gerealiseerd. Deze ontwikkelingen verbeteren de leefbaarheid en de woonkwaliteit in Lauwerecht-Noord
  • Er komt een 30km-zone en een park; het Pocketparc aan de Schermerhornstraat.

Leeftijdsverdeling

Huishoudens

Inkomen